Praktijk voor Integratieve Psychotherapie, Hypnotherapie, Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), Counseling / Coaching en Supervisie

Supervisie

Supervisie is een product waar steeds meer vraag naar is. Supervisie is een onmisbaar leerinstrument voor mensen die studeren of werken in mensgerichte beroepen. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van het eigen vermogen tot integratie van denken, voelen en doen in relatie tot de uitoefening van je beroep. Doelstelling van supervisie is anders/beter om te gaan met taken en verantwoordelijkheden die je beroep met zich mee brengt.

Supervisie onderscheidt zich van therapie en werkbegeleiding en richt zich op het raakvlak van mens en beroep. Het is een leermethode waarbij de supervisant leert te leren van eigen beroepservaringen.

In supervisie staat centraal het bevorderen van integratie tussen persoon, beroep en functie in de maatschappij. Bij supervisie leer je reflecteren op je eigen werkervaringen met kritische distantie en betrokkenheid. Het opheffen van tegenstrijdigheden in denken, voelen, willen en moeten bevorderen een krachtiger en eenduidiger handelen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor groei in je deskundigheid en kun je met meer plezier en creativiteit je beroep uitoefenen.

poppy

Wie de mens in zichzelf begrijpt, begrijpt alle mensen.
© 2022 Liliana Topalova - de Groot - contact